Industrial Design Engineer and future Master in Online Business

 

I design products to enhance a brand and  reinforce their "why".

Through analysis, creativity, passion, teamwork and perseverance I can make design strategies (product and graphic design).

 

My goal is working in the whole business strategy: marketing, design, communication, etc.

Enginyer en Disseny Industrial i futur Màster en Empresa Online

 

Dissenyo productes per enfortir la personalitat d’una marca i així reforçar el seu "per què".

A través de l’anàlisi, la creativitat, la passió, el treball en equip i la perseverança puc donar forma a estratègies de disseny (tant industrial com gràfic).

 

El meu objectiu és treballar en l’estratègia empresarial, des del disseny del producte fins a comunicació i publicitat d’una marca.

Radarhealth
Bedding Dice
Soapçó
Dampo
Rigola's Logotypes
PVBED
Rush for bike messengers
Curriculum Vitae
Twitter LinkedIn share
online portfolio